• Outband marketing

    Outband marketing

    Outband marketing możemy przetłumaczyć jako ,,marketing wychodzący”. Ta klasyczna, by nie powiedzieć przestarzała forma kontaktu z klientem, przedstawiania mu oferty ...