Jakie są rodzaje obligacji, papierów wartościowych?

Inwestowanie od lat jest niezwykle popularnym sposobem na pomnożenie posiadanego majątku. Bardzo dużą popularnością cieszą się papiery wartościowe. Czym są, jakie są najczęściej spotykane na polskim rynku inwestycyjnym i jakie są rodzaje najpopularniejszego instrumentu tego typu, czyli obligacji.

Co to są papiery wartościowe?

Mówiąc bardzo prosto, papiery wartościowe są dokumentami, które gwarantują prawa majątkowe. Najczęściej mają formę elektronicznego zapisu na indywidualnym rachunku maklerskim inwestora. Aby móc osiągnąć zyski z posiadania instrumentu dowolnego rodzaju, konieczne jest okazanie go. W Polsce istnieje masowy obrót papierami wartościowościowymi, inwestor może także zbyć część lub całość swoich inwestycji. Kupowane i sprzedawane są na giełdzie. Nadzór nad ich obrotem pełni Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Papiery wartościowe na polskim rynku pełnią funkcje:

 • gwarancyjną,
 • kredytową,
 • legitymacyjną,
 • obiegową,
 • płatniczą.

Jest to bardzo rozległy temat, dlatego więcej o tym co to są papiery wartościowe, sprawdzisz na czasobligacji.pl.

Jakie są rodzaje obligacji?

Jednymi z najczęściej spotykanych papierów wartościowych na rynku są obligacje. Mają one charakter wierzycielski, co oznacza, że stanowią dowód zaciągnięcia długu przez emitenta obligacji u jego nabywcy. Zobowiązuje się on do zwrotu w określonym terminie zainwestowanej przez obligatariusza kwoty wraz z wypłatą należnych mu odsetek. Emitentami tego typu papierów wartościowych mogą być:

 • skarb państwa (obligacje skarbowe),
 • przedsiębiorstwa (obligacje korporacyjne),
 • jednostki samorządowe (obligacje municypalne).

Oprocentowanie obligacji może mieć charakter: zmienny, stały, zerokuponowy, indeksowany. Papiery wartościowe korporacyjne cechuje największe ryzyko, ale w związku z tym, dzięki inwestycji w nie możliwe jest osiągnięcie największego zysku. Warto pokreślić, że w porównaniu z innymi instrumentami, które opisane zostaną poniżej, cechuje je ogólnie stosunkowo niskie ryzyko. Na rynku znaleźć można obligacje: krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe oraz wieczyste. Mogą one być dokumentami imiennymi lub na okaziciela.

Pozostałe papiery wartościowe

Tuż obok obligacji niezwykle popularnymi papierami wartościowymi na naszym rodzimym rynku są akcje. Mają one odmienny charakter, ponieważ nie reprezentują wierzytelności pieniężnych, ale wskazują na uprawnienia do partycypowaniu w majątku emitenta akcji oraz w pewnych przypadkach zezwalają na zarządzanie przedsiębiorstwem. Zyskiem może być sprzedaż akcji po wyższej cenie na skutek zmian na rynku, jak i otrzymywana dywidenda. Cechuje je stosunkowo wysokie ryzyko utraty zainwestowanych środków, jednak mogą przynieść znaczący zysk. To jedyne tego typu papiery wartościowe.

Do innych, emitowanym na polskim rynku o charakterze wierzycielskim zalicza się:

 • bony skarbowe,
 • czeki,
 • listy hipoteczne,
 • listy zastawne,
 • losy loteryjne,

Ponadto w polskim prawie funkcjonują papiery wartościowe, które uprawniają posiadacza do zarządzania rzeczami. Są to m.in. konosamenty w transporcie towarów, czyli dokumenty przewozowe wystawiane na zalecenie przy transporcie morskim.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij